جهت شرکت در مسابقه مجله آشنا شماره 225 روی لینک زیر کلیک فرمایید

مسابقه مجله آشنا

مهلت شرکت در مسابقه تا پایان فروردین ماه و غیر قابل تمدید.

 دانلود مجله آشنا شماره 225 در لینک زیر

مجله آشنا